# Namn Befattning
1 Kim Forssblad Ordförande
2 Eva Helmerson vice Ordförande
3 Mattias Jarlstedt Sekreterare
4 Anne Marie Erikson-Techera Kassör
6 Bert Johansson Ledamot
7 Ingemar Peterson Ledamot
8 Agneta Eriksson Repr. Ångbåten Ekonomisk Förening
9 Linda Svensson Repr. Ångbåten Ekonomisk Förening
10 Jerker Paulusson Ledamot
11 Stellan Rietz Ledamot
12 Allan Dahllöf Suppleant
13 Marie Hjortbrink Suppleant

Sällskapet Ångbåten har ca 1500 medlemmar. Även Du kan bli medlem! Det kostar endast 200:- per år att vara ångbåtsvän. Förutom att Du stöder föreningen, får Du den trevliga medlemstidskriften Ångbåten 4 gånger per år. Du får dessutom möjlighet att arbeta som besättning på våra fartyg, eller på annat sätt aktivt arbeta i sällskapet.

Medlem blir du enklast genom att betala in 200 kr på postgiro 62 16 06-3 eller bankgiro 673-6862. Skriv "Ny medlem", ditt namn, din adress och ditt telefonnummer och gärna din mailadress på talongen. Det går också bra att betala via internet. Då skriver du förslagsvis ditt namn och "Ny medlem" i textrutan.

Sedan mailar du dina uppgifter till vår
medlemsregistrator ( Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

Ångaren Bohuslän

Sällskapet Ångbåten bildades 1965 för att åt eftervärlden söka bevara den då upphuggningshotade ångaren BOHUSLÄN, byggd 1914 och Västkustens sista passagerarångare. Genom att sälja andelar à 100 kronor till allmänheten lyckades vi samla ihop de 60 000 som krävdes för att köpa loss fartyget från ägaren, skrothandlaren. Formell ägare är Ångbåten Ekonomisk Förening.

Efter ett intensivt upprustningsarbete gick ångaren redan nästa sommar åter i sina gamla farvatten. Allt sedan dess seglar BOHUSLäN varje sommar i de vatten hon en gång byggdes för, moderniserad där sådana krav ställs, men i övrigt återställd i allt väsentligt, och med maskin och panna i original och salonger nära nog som vid leveransen 1914. 


Färjan 4

Sällskapet Ångbåten disponerar även ångdrivna FÄRJAN 4, byggd 1920 och den sista av alla ångfärjor i Göteborgs hamn. "Fyran", som var kvar som reservfärja till 1970, ägs avGöteborgs Sjöfartsmuseum, medan Sällskapet har ansvaret att "bevara färjan i trafikdugligt skick".


Bogserbåten Stormprincess

I Sällskapets flotta av kulturhistoriskt intressanta fartyg ingick under flera år bogserbåten STORMPRINCESS, byggd 1908, tidigare med ångmaskin men sedan 1956 med tändkulemotor. I maj 1998 överfördes äganderätten till STORMPRINCESS på Göteborgs Maritima Centrum.

Ångbåten Ekonomisk Förening bildades den 15 december 1965 och är formell ägare till ångaren Bohuslän eftersom en ideell förening inte kunde vara redare och äga ett fartyg. ÅEF är en ekonomisk förening med en styrelse i vilken ingår en representant för Sällskapet Ångbåten, Kim Forssblad. Övriga styrelsemedlemmar är ordförande Agneta Eriksson, kassör Gunnar Bonander och sekreterare Linda Svenson. I Sällskapet Ångbåtens styrelse ingår två representanter för ÅEF, Agneta Eriksson och Linda Svenson. Sällskapet Ångbåten svarar för ångarens drift. ÅEF sålde andelar à 100kr för att få ihop pengar till köpet av ångaren Bohuslän från skrothandlaren och därmed rädda henne från upphuggning.

ÅEF har sedan fortsatt att sälja andelar för 100 kr samt ”storandelar” som levereras om någon beställer 10 andelar. Andelsbevisen för 100 kr är i A4-format medan storandelarna är i A3-format. Andelsbevisen är till vissa delar en faksimil av ett ”Aktiebref uti Marstrands Nya Ångfartygs Aktiebolag af år 1876”.

ÅEF har sedan starten 1965 sålt 6702 andelar (varav 600 som storandelar) vilket hittills har inbringat 670.200 kr totalt. Under år 2014 såldes 153 andelar. Pengarna som kommit in vid försäljning av andelar har förutom inköpet och därigenom räddningen av ångaren även bekostat installation av toalettanläggning samt ny damtoalett i maskingången. Andelar inköps genom insättning av 110 kr resp 1010 kr på plusgiro 89 80 53-4 med angivande av namn och adress för den som skall inneha andelen.