Startsida

I 50 år transporterade FÄRJAN 4 göteborgare över älven "mellan Hisingen och stan".

Sedan drygt 40 år är FÄRJAN 4 ett levande museum som drivs ideellt av Sällskapet Ångbåten.

 

Pannan i FÄRJAN 4 råkade ut för en läcka i flamugnen i oktober 2016. Därefter har färjan inte kunnat användas i trafik. Tiden sedan haveriet har ägnats åt att undersöka vilka möjligheter det finns att kunna reparera pannan, men om det inte skulle gå även alternativet att beställa en ny panna. Offerter på reparation alternativt ny panna har tagits in från flera olika leverantörer. Det enklaste och billigaste är om den befintliga pannan kan repareras på plats.

I nuläget finns ett företag som lämnat offert på reparation av pannan. Detta har utvärderats och anses vara det bästa alternativet för att få igång färjan igen. Metoden för reparation av pannan ska dock granskas och godkännas av Inspecta innan beslut kan tas om att gå vidare med projektet. Om det blir klartecken för reparation av pannan är avsikten att göra det under hösten 2019 för att färjan skall kunna vara i drift under 2020 när den fyller 100 år.

Under tiden sedan pannan havererade har Sällskapet Ångbåten sökt bidrag till reparation alternativt nybyggnad av panna. Riksantikvarieämbetet beviljade 150 000 kr 2016 och 500 000 kr 2017. I juni 2019 beviljades glädjande nog ytterligare 549 000 kr från Riksantikvarieämbetet. Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur har beviljat 100 000 kr. Bland Sällskapet Ångbåtens medlemmar har drygt 50 000 kr samlats in. Dessutom har färjans ägare Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum, efter ansökan från Sällskapet Ångbåten, beviljats 300 000 kr från Statens Maritima Museer.

Färjan är K-märkt och en del av vårt maritima kulturarv.

Du kan vara med genom att lämna ett bidrag på BG 673-6862, eller swisha till nummer 123 335 29 45, ange Färjan 4.