Färjan 4

Färjan 4 är den enda kvarvarande ångfärjan från lokaltrafiken över älven i Göteborg. "Fyran" som byggdes 1920 trafikerade i över 30 år linjen Residensbron - Götaverken och var kvar som reservfärja till 1970. Färjan skänktes då till Sjöfartsmuseet, som gett Sällskapet Ångbåten förtroendet att "bevara färjan i trafikdugligt skick".

Fartyget

FÄRJAN 4 är byggd som ångdriven personfärja vid Motala Verkstad 1920. Den är 20,55 meter lång, 5,35 m bred och har ett djupgående på ca 2,35 m med full last. Vid trafik i inre hamnområdet får färjan ta 100 passagerare (ursprungligen 195) och i yttre hamnområdet 51 passagerare. I salongen finns 50 sittplatser. Besättningen består av befälhavare, maskinist och däcksman. Färjans skrov är byggt av stål i nitat utförande och förstärkt för gång i is. Den har ett balansroder och en propeller i var ända. Rodren är sammankopplade och skall vändas 180 grader vid ändrad gångriktning. "4:an" drivs av en tvåcylindrig compoundmaskin med ytkondensor. Cylinderdiametrarna är 190 resp 420 mm och slaglängden 320 mm. Maskinstyrkan är 70 indikerade hästkrafter. Varvtalet är ca 180 rpm. Maskinen har Stephensons slidrörelse för omkastning mellan fram och back. Genom att propelleraxeln är genomgående drivs de båda fyrbladiga propellrarna samtidigt. Marschfarten är 7 knop. Ångpannan är av skotsk typ med ett eldrör och eldas med kol. Arbetstrycket är 9,5 kg/cm2. Vid normal färjetrafik är kolåtgången 25 kg/timma. För elförsörjningen finns en ångturbindriven generator som ger 110 V likström. "4:an" är i stort sett oförändrad sedan leveransen 1920. En märkbar förändring skedde 1934 när färjan fick nya större styrhytter samt tak över för- och akterdäck.

Färjan 4 som arbetshäst

Göteborgs Hamnstyrelses ångfärjetrafik, med anor från 1837, har beskrivts separat. "4:an" levererades i oktober 1920 av Motala Verkstad till Göteborgs Hamnstyrelse. Den var tvillingsyster med den strax innan levererade FÄRJAN 3. FÄRJAN 4 sattes in på linjen Residensbron - Götaverken, där den kom att bli en riktig slitvarg under många års intensiv trafik. Den gick var 15:e minut från klockan sex på morgonen till ett på natten. Söndagar började turerna en timma senare och slutade en timma tidigare. Under högtrafiken morgon och eftermiddag gick FÄRJAN 5 som extrafärja, vilket gav 7 1/2 minuts intervall mellan turerna. Att färjetrafiken över älven var oerhört viktig framgår av att exempelvis 1925 reste bara på linjen Residensbron - Götaverken 160.000 passagerare per månad. Vid en senare numrering av linjerna fick denna beteckningen linje 5. Den 2/6 1954 flyttades trafiken från Götaverken till ett nytt färjeläge i den då nybyggda Lundbyhamnen. Samtidigt ersattes de båda ångfärjorna med den nya motorfärjan HUGO HAMMAR. FÄRJAN 4 blev därefter extrafärja och avlösare på de olika färjelinjerna fram till juli 1970. Under 1968 gick dock "4:an" åter som ordinarie på sin gamla linje sedan motorfärjan hade satts in på linje 4. Även under 1969 och 1970 gick "4:an" under långa perioder på sin gamla linje medan motorfärjan istället låg i reserv. Den 31/7 1970 upphörde linje 5. FÄRJAN 4 blev överflödig och lades upp vid Hamnens varv på Ringön.

 

Historik

Byggnadsvarv Motala verkstad, Motala
Sjösatt   1920

Teknisk data

Längd 20.55 meter
Bredd 5.35 meter
Djupgående 2.35 meter
Bruttodräktighet 48
Nettodräktighet 20
Maskin Tvåcylindrig kompoundångmaskin från Motala verkstad
51 kW
70 indikerade hk
Fart 7 knop
Kraftkälla Koleldad skotsk sjöångpanna

Färjan 4 blir museifärja

Den 1/1 1972 avvecklades Hamnstyrelsens färjetrafik och den kvarvarande linjen Haket - Hisingstad överläts på Styrsöbolaget. Hamnstyrelsen överlämnade den 29/6 1972 FÄRJAN 4 som gåva till Sjöfartsmuseet i Göteborg. Syftet var att bevara färjan för framtiden. Sjöfartsmuseet hade dock inga möjligheter att bevara färjan i trafikdugligt skick. Inför hotet att "4:an" bara skulle bli liggande som ett dött museifartyg, väcktes intresset från den ideella föreningen Sällskapet Ångbåten. Den 5/2 1973 träffades en överenskommelse där Sällskapet Ångbåten fick disponera färjan mot att man åtog sig att bevara den i trafikdugligt skick. Allt arbete med såväl körning som underhåll av "4:an" utförs helt ideellt av Sällskapet Ångbåtens medlemmar. Större reparationer som måste göras på varv bekostas till stor del av Sjöfartsmuseet. Reparations- och underhållsarbeten utförs med beaktande av historiska aspekter, samtidigt som färjan måste uppfylla dagens säkerhetskrav för att få användas i passagerartrafik.